Kontakt oss

Her finner du en oversikt over kontaktinformasjon til klubben, kontaktpersoner og oversikt over styret.

Kontaktinformasjon

P. A. Musæus veg 1511, 6008 Ålesund
utleie@aasdk.no
leder@aasdk.no
Ålesund Sportsdykkerklubb
Postboks 369
N-6001 Ålesund
For utlevering av nøkkelbrikke, kontakt Leif Haagensen: 901 26 801

Kontaktpersoner

Leder
Linda Iversen
Materialforvalter
Rune Øien
Idrettsleder
Marius Skåre

Klubbhuset Castillo

Oversikt over styret

Her finner du en oversikt over styret i Ålesund Sportsdykkerklubb med beskrivelse av ansvarsoppgaver og kontaktinformasjon.

Linda Iversen
Ansvarsoppgaver

Leder
Linda Iversen
Ansvarsoppgaver
Leder

Leder for klubb og styre. Overordnet ansvar for alle helse, miljø og sikkerhetsspørsmål (HMS). Ansvarlig for at resten av styret følger opp sine HMS oppgaver.

Ansvarsoppgaver
Nestleder

Nestleder for klubb og styre. Oppgaver fra leder kan delegeres til nestleder.

Ansvarsoppgaver
Utleie

Ansvarlig for å administrere utleie av klubbens fasiliteter til besøkende dykkergrupper.

Kasserer
Leif Haagensen
Ansvarsoppgaver
Kasserer

Ansvarlig for klubbens regnskap og økonomi.

Materialforvalter
Rune Øien
Ansvarsoppgaver
Materialforvalter

Ansvar for vedlikehold av kompressor og utleieutstyr. Ansvar for å lære opp alle som skal bruke kompressoren. Kan delegeres.

Medlemsansvarlig
Lars Rødseth
Ansvarsoppgaver
Medlemsansvarlig

Ansvarlig for å ta imot og legge inn nye medlemmer, at klubbens medlemsliste er oppdatert samt ansvarlig for at medlemmene betaler medlemskontigent.

Ansvarsoppgaver
Turleder

Ansvarlig for å sette opp turer som passer alle ferdighetsnivåer og sertifikater til medlemmene i klubben og at det opplyses om hva type sertifikater turene er passende for (CMAS* eller tilsvarende).

Utdanningsleder
Tore Ommedal
Ansvarsoppgaver
Utdanningsleder

Ansvarlig for å arrangere kurs. Ansvar for sikker gjennomføring av kursene. Skal kontrollere kvalifikasjoner til kandidater, instruktører og hjelpe-instruktører.

Båtleder
Vegard Dahle
Ansvarsoppgaver
Båtleder

Ansvar for vedlikehold av båt og båtutstyr. Ansvar for opplæring av båtførere.

Sikkerhetsansvarlig
Finn Refsnes
Ansvarsoppgaver
Sikkerhetsansvarlig

Har det daglige sikkerhetsansvaret i klubben. Mottar alle rapporter om feil, avvik, ulykker og episoder. Iverksetter nødvendige tiltak for å opprettholde sikkerheten. Arrangerer årlig sikkerhetsøvelse.

Idrettsleder
Marius Skåre
Ansvarsoppgaver
Idrettsleder

Ansvaret for at det ikke forekommer trening hvor det ikke er en person med badevaktkurs tilstede.

Ansvarsoppgaver
Husleder

Ansvarlig for klubbhusets tilstand og organiserer nødvendig vedlikehold og forbedringer.