April 14, 2023

DET 59. ÅRSMØTET 2022

Vi inviterer til årsmøte for 2022

Det blir årsmøte på Castillo Fredag 14.04.2023 kl. 19.00 etterfulgt av Fredagstreff.

AGENDA:

Valg av ordstyrer

Valg av referent

Registrering av stemmeberettigede medlemmer

Årsberetninger fra styret

Godkjenning av revidert regnskap

Godkjenning av fullmakt til styret for å setteopp budsjett for 2023

Valg av styremedlemmer

Valg av revisor

Velge representanter til ting og møter i tilsluttede organisasjoner

Valg av 3 representanter til ny valgkomité

Eventuelt

Innspill til Eventuelt må sendes til leder@aasdk.no senest én uke før møtet.

VEL MØTT!